Bestuur vrienden

Vacature, voorzitter
Gerard Boeters, secretaris 
Aernout Borms, penningmeester
Herma Huizenga, lid
Kees van de Vooren, lid
Pieta Sloot, lid

ANBI gegevens

Naam organisatie: Vereniging van Vrienden van Museum Heerenveen
Correspondentieadres: Minckelersstraat 11
Postcode/Woonplaats: 8442 CE Heerenveen
Telefoonnummer(s): 0513 623408
Emailadres: info@museumheerenveen.frl
Bankrekeningnummer: NL61 RABO 0330 7262 77
RSIN/fiscaal nummer ANBI: 816175974

Doelstelling
Het verlenen van steun aan- en het bevorderen van de publieke belangstelling voor Museum Heerenveen te Heerenveen, onder andere door het organiseren van lezingen en het informeren van de leden doormiddel van een digitale nieuwsbrief en een tijdschrift.

Hoofdlijnen beleidsplan:
De instelling draagt in financiële zin bij aan de aanschaf van museale stukken en de inrichting van het museum. De financiële middelen worden verworven middels de bijdragen van de Vrienden, donateurs, schenkers, legatarissen en adverteerders in het tijdschrift “Vriend”. Het vermogen van de instelling wordt beheerd door het bestuur.

Huishoudelijk regelement
In dit reglement wordt een aantal zaken geregeld waar de statuten niet of niet volledig in voorzien. Het huishoudelijk regelement kunt u hier lezen.

Beloningsbeleid
Bestuursleden ontvangen geen beloning anders dan een (eventuele) vergoeding van de door hen bij de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Financiële verantwoording:
De Vereniging van Vrienden heeft een vermogen vergaard van ongeveer € 60.000. Vrienden wordt jaarlijks een overzicht van de (oorzaken van de veranderingen van) de financiële positie beschikbaar gesteld. De jaarcijfers van 2021 kunt u hier inzien

Actueel
Doelgroepen

Vrienden van het Museum Heerenveen:

Word ook vriend

Rondleiding

ZILVERZAAL2

Haal meer uit je bezoek en vraag één van onze rondleiders mee!  

Historisch documentatie centrum

biblio

Onderzoek je geschiedenis in het Historisch documentatie centrum van Heerenveen.

Word ook Vriend

Vrienden

Steun ons museum en word Vriend en steun het verhaal van Heerenveen!

Achtergrond